Nytt år och nya chanser!

Att få möjlighet att höja sin lön genom att få fördjupad kunskap, byta jobb eller vara en av de som kvalitetsutvecklar på arbetsplatsen är saker som vi gemensamt behöver agera kring och jobba vidare med som motpart. Både när vi diskuterar förutsättningarna för årets löneöversyn men också individuellt i varje val vi gör, varje dag du är på din arbetsplats.

Nytt år och nya chanser!

Vad betyder egentligen mitt medlemskap i Vårdförbundet för vad jag får i lön? Lön ser vi som en självklarhet, men är det egentligen det?
Läs hela artikeln

Tillsammans når vi längre

Lön är en fråga som engagerar mig mycket. Sedan 1995 har jag på olika sätt, med ojämna mellanrum, agerat för att höja våra löner. Ett möte med Bosse Ringholm på 90-talet, dåvarande finanslandstingsråd i Stockholm, får räknas till bottennappen och JämO-anmälan från dialysklinikerna i Stockholm som en toppnotering.
Läs hela artikeln

Tävling

Har du Stockholms bästa förtroendevalda på din arbetsplats?