Dåtid, nutid och framtid

Så här mot slutet av ett år brukar jag reflektera över vad jag egentligen har utfört under året som gått.

2016 har för mig varit ett mycket intensivt år med många händelser som engagerat, upprört och berört. Under hösten kom framtiden äntligen hit! Med framtiden tänker jag främst på att den fina byggnaden Nya Karolinska har invigts och flyttats in i. En flytt som media har slagit upp som en av de största förändringarna som någonsin har gjorts inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Stora förändringar

Och på många sätt så ja, det är en stor förändring men vi leg. barnmorskor, leg. biomedicinska analytiker, leg. sjuksköterskor och leg. röntgensjuksköterskor har inom Stockholms läns landsting (SLL) varit med om ganska många och stora organisationsförändringar. Små sjukhus har lagts ned, ädelreformen genomfördes, stora kliniker och verksamheter har blivit ännu större genom sammanslagningar av enheter som fysiskt har olika placering, men som efter förändringen är "samma verksamhet". Alla dessa förändringar har ofta skapat frustration, i alla fall till att börja med, men de skapar också möjligheter att förnya, förbättra och få chans till reell förändring.

För det kan vi väl vara ganska överens om, att förändring behöver ske och att den behöver ske på många sätt och på många ställen!

Förändringen kan innebära att vi inom våra professioner får möjlighet att använda vår kunskap fullt ut och på ett mycket klokare sätt än vi faktiskt gör idag. Förändringen innebär att vi får en rejäl chans att särskåda vad vi egentligen gör när vi är på jobbet, varför vi gör det och för vem. Jag tror att den typ av reflektion som oftast kommer i samband med stora förändringar skulle behöva ske mycket oftare än bara då. Kanske borde vi ägna oss åt den typen av reflektion så här i slutet på varje år!

För att kunna skapa förändring krävs engagemang. Engagemang i form av medlemskap i ett fackförbund, vilja att ta ett uppdrag för ett fackförbund eller engagemang i att på olika sätt skapa opinion och diskussion om de förutsättningar som vi har varje dag på vår arbetsplats. För mig har det engagemanget lett till att jag under en tid fått förtroendet av medlemmar att driva våra frågor som ett uppdrag mot SLL; mot våra folkvalda politiker och mot de arbetsgivare som finns inom SLL. Ett uppdrag som ger mig mycket och som är fantastiskt roligt, intressant och lärorikt. Jag lär mig nya saker nästan varje dag i mitt uppdrag. Jag lär mig att slipa på mina argument, att vara strateg och att tänka strategiskt om vilka strider jag ska ta och när. Det finns många utmaningar men framför allt får jag många belöningar för det jag gör.

Fackligt arbete

Fackligt arbete är ett arbete som tar tid och som kräver uthållighet, mod och ork att hålla i och att inte låta sig tyngas ned för mycket av motgångar! Ja, nog har det hänt att jag har brutit ihop och fått jobba med att komma igen, men då tänker jag att om jag inte fortsätter så har min motpart definitivt vunnit. Hen slipper få ett motstånd och kan agera oemotsagd!

Sista november tecknade Vårdförbundet ett nytt avtal med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Ett avtal som centralt reglerar förutsättningarna för arbetstiden för dig som jobbar helt eller delvis natt. Ett avtal som ur Stockholms ögon inte omedelbart ger något då vi sedan tidigare kunnat utverka de vinster som alla medlemmar i hela Sverige nu får ta del av. Det vi sedan tidigare har uppnått finns kvar och det nya ger oss möjlighet att argumentera och diskutera med ÄNNU bättre förutsättningar för oss som jobbar i Stockholm.

Ska vi lyckas med det krävs engagemang, mod och många röster för att skapa tryck och vilja att förändra hos landstinget, politiker och arbetsgivare!

Med detta vill jag tillönska er alla en riktigt skön jul och ett gott nytt år! Kampen fortsätter 2017!

Gunilla George
Vice ordförande avdelning Stockholm