Mitt förtroendeuppdrag & avtalet med SKL

Alla dessa förändringar har ofta skapat frustration, i alla fall till att börja med, men de skapar också möjligheter att förnya, förbättra och få chans till reell förändring.

Dåtid, nutid och framtid

Så här mot slutet av ett år brukar jag reflekterar över vad jag egentligen har utfört under året som gått.
Läs hela artikeln

Mina tankar kring förtroendeuppdraget

Jag blev förtroendevald 2012 på mitt nuvarande jobb. Jag blev färdig sjuksköterska 2004 och på min andra arbetsplats började mitt intresse för fackliga frågor. Det var framför allt sjuksköterskornas olika lönenivåer som gjorde att jag ville påverka.
Läs hela artikeln

Tävling

Har du Stockholms bästa förtroendevalda på din arbetsplats?

Vad innebär avtalet för mig?

Den 1 december 2016 tecknade vi ett centralt avtal med SKL om nattarbete, AST och att hitta samsyn om vad som är hälsosamma arbetstider. Innehållet kommer börja gälla olika tidpunkter mellan 2016 -2018. Här kommer vi bena ut vad det innebär för dig som medlem.
Läs hela artikeln

Vad hände på styrelsemötet?

Utifrån input på årsmöte, arbete tillsammans med centran och expeditioners förtroendevalda, och samtal i styrelsen har nu förslag till verksamhetsplan och budget skickats in till förbundsstyrelsen för beslut.
Läs hela artikeln