När vårt engagemang gör skillnad

Det har nog knappast undgått någon vad som sker på akuten på Danderyds sjukhus just nu. Den mediala uppmärksamheten har varit stor och de lokalt förtroendevalda har gjort en enorm insats både för att påverka den krisartade situationen och för att fler ska få upp ögonen för den.

Sommaren med värmen, fukten och bristen på bemanning gjorde situationen på akuten allt mer ohållbar och tillslut bestämde sig de förtroendevalda för att anmäla arbetsplatsen till arbetsmiljöverket. Och där är vi nu. Lite längre fram i höst, när arbetsmiljöverket kommit med ett utlåtande, så kommer de förtroendevalda med sina egna ord beskriva den påverkansresa som de nu är på. Håll utkik i kommande nyhetsbrev.

Allt arbete och det resultat som det förhoppningsvis efterföljs av, har sin grund i vår vilja att engagera oss. Engagemang kan ske på många olika sätt. Ett sätt är att bli medlem eller välja att fortsätta vara medlem. Att på så sätt aktivt ta ställning för en viktig sak. Engagemang kan också handla om att ta aktiv del i det påverkansarbete som behövs på våra arbetsplatser exempelvis genom att bli förtroendevald. Men det kan också vara en sådan enkel insats som att delta på ett årsmöte. Varje år har vi i avdelning Stockholm ett årsmöte och i år är det den 4 oktober. Inför det kan du skicka in en motion för att visa vilka frågor du vill att avdelningen ska driva framöver och du kan också vara med och påverka vilka aktiviteter som avdelningen ska genomföra under 2019. Möjlighet finns också att ställa upp till val som ersättare till Vårdförbundets kongress. Det finns som du märker olika former av engagemang med olika stora möjligheter till inflytande och påverkan.

Att ge stöd för förändring och påverkan

Vi som förbund är ett yrkesförbund och väljer att vila på både villkors- och professionsfrågor. Som jag ser det så ger det oss en stor styrka och jag kan knappt se att det går att urskilja det ena från det andra. Milla Belkacem som är barnmorska, beskriver i en artikel i vårt nyhetsbrev om viljan att organisera sig och skapa förutsättningar som ger möjlighet till förändring, gällande såväl villkor som professionsutveckling. Läs gärna hennes inspirerande ord

I Vårdförbundet är den förtroendevalda på arbetsplatsen en av de viktigaste personerna. De har den bästa kunskapen om förutsättningarna och förhållanden på just en specifik arbetsplats. Medlemmars vilja och förmåga att stå bakom och stötta den förtroendevalda ger kraft. Förutom att medlemmar visar engagemang, behöver Vårdförbundet skapa möjligheter och ge stöd till dom som tar på sig uppdraget att vara förtroendevalda på arbetsplatsen. I våras antog Vårdförbundets kongress bland annat en så kallad proposition (ett förslag till politisk vilja/idé) som berör hur förbundet ska organisera sig. Genom den har vi i Stockholm nu möjlighet att jobba med frågor som hur och på vilket sätt vi bäst kan skapa goda grunder för engagemang som leder till förändring.

Via lagar och kollektivavtal finns idag stora möjligheter att engagera sig fackligt. En chans som fler kan ta och som ger utveckling, kunskap och möjlighet till förändring och förbättring. Kanske är du redo för nya utmaningar

Gunilla George
Ordförande avdelning Stockholm