När får vi chansen att utvecklas?

I tider när många lever med hög stress, får prioritera bort viktiga saker och känner total trötthet när de ska gå hem från jobbet så kan man verkligen fundera på hur vi kan skapa förutsättningar för utveckling, förbättring och förändring!

Det kan gälla möjligheter till karriär för oss själva eller till en bättre arbetsmiljö där vi kan utveckla våra kunskapsområden, vilket ger vinster för dem vi möter i våra professioner. Vi vet att du och många med dig arbetar i hårt ansträngda
verksamheter. I så väl många medlemmars vardag, som i nyhetsrapporteringen kan
en ibland bli lamslagen av att det ser ut som det gör. Men vi får inte låta oss
slås ner av det.

För mig personligen är detta en stor anledning till att engagera mig i Vårdförbundet, att få möjlighet att förbättra och förändra. När vi tar chansen och kräver att få medverka till utveckling skapar vi i mina ögon också bättre förutsättningar för oss att genomföra våra arbetsuppgifter utifrån våra etiska riktlinjer. Vi påverkar hur vår vårdmiljö ser ut och vi skapar vinster både för oss som medarbetare och för de personer vi vårdar.

Som ni alla säkert känner till tecknades det i november 2016 ett nytt huvudavtal mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I det finns, förutom förändringar kring arbetstider, också ett antal punkter som ger oss större möjlighet till utveckling på våra arbetsplatser.

Det framgår bland annat att det är arbetsgivarens ansvar att se till att varje medarbetare har den kompetens som krävs för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och att det skall ges förutsättningar för kompetensutveckling. Det här bör du lyfta i ditt utvecklingssamtal som årligen skall ske mellan dig och din lönesättande chef.

En annan del handlar om förutsättningar för karriärutveckling, till exempel möjligheten att få gå en specialistutbildning. Idag finns reglerade specialistutbildningar för sjuksköterskor men avtalet beskriver att det också bör finnas utbildningar för biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Att få möjlighet till fördjupad kunskap och kompetens, både genom specialistutbildning men också genom mer kontinuerlig kompetensutveckling, skapar förutsättning för förändring och förbättring!

Alla landsting och regioner arbetar just nu för fullt med att se över vad som gäller just kring utbildningstjänster, så även i Stockholms län. Håll därför utkik efter mer information om vad som gäller just här kring detta!

Gunilla George
Vice ordförande avdelning Stockholm