Kom och träffa Vårdförbundet på Järvaveckan

Vård och omsorg är temat på Järvaveckans andra dag, söndag den 10 juni. Då vill vi gärna att du kommer och träffar oss.

Var och när?

Järvaveckan pågår på Spånga idrottsplats och Vårdförbundet finns på plats söndagen den 10 juni.  Du hittar oss i TCO:s tält mellan klockan 15.30–20.00.

Passa gärna på att ta del av Vårdförbundets seminarium samma dag klockan 17–17.45 på seminariescen 2. Seminariet kommer att behandla:

Rätten till jämlik hälsa och en nära vård för alla - utopi eller möjlighet?

Vår bakgrund och var vi bor inverkar på hur vi mår och hur vår hälsa utvecklas. Förebyggande hälsoinsatser, vården och omsorgen skiljer sig inom landet men också mellan olika områden i Stockholm. Hälsan är inte jämlik. Vården är inte anpassad och organiserad för att alla ska kunna ta del av den på lika villkor och utifrån sina förutsättningar.  I ett samtal möter vi företrädare för föreningar och verksamheter i Järva som arbetar för kvinnors hälsa, stadsdels- och landstingspolitiker samt Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Samtalet handlar om hur den nära vården i Järva och andra förorter kan utvecklas och organiseras för att möta medborgarnas behov av en nära vård som bidrar till jämlik hälsa.

Medverkande:

Galina Monsalves Leal (s) politiker i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Landstinget

Sarah Bargadle verksamhetsansvarig Tensta kvinno- och tjejjour

Kristina Lindelöw, Barnmorska med många år inom mödravården i Tensta

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Moderator: Anders Printz, kanslichef Vårdförbundet

Vad är Järvaveckan?

Järvaveckan är en mötesplats för samhällsengagemang som drivs av den ideella föreningen The Global Willage. Företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare möts under en vecka och skapar samtal mellan samhällsaktörer och medborgare – såväl från Järva som från resten av Stockholm och hela landet. Varje dag har ett eget tema. Partiledare från samtliga riksdagspartier talar under veckan. Läs mer Järvaveckan här. Järvaveckan pågår mellan den 9 – 17 juni.

På plats kommer du även kunna njuta av mat, musik, kultur och idrottsevenemang. Tar du med dig dina barn så finns en hoppborg där de kan göra av med lite energi, en rullande serieturné och en experimentverkstad.