Hur får vi till bättre löneutveckling?

I Sverige använder sig samhället av något som inom fackliga kretsar benämns som den ”svenska modellen”. En modell som bygger på att det på arbetsmarknaden finns starka parter som reglerar marknaden med bland annat kollektivavtal. Det är ett sånt kollektivavtal som idag reglerar att vi faktiskt får lön varje månad när vi jobbat.

Det finns i Sverige alltså ingen lag eller förordning som säger att du har rätt till lön för ditt arbete. Starka parter är självklart en förutsättning för att modellen ska kunna fungera, en av flera anledningar till att de fackliga organisationerna fortsatt har en hög anslutningsgrad.

Nu är lönesamtalen på gång i de flesta verksamheter. Det är vid detta samtal som du och din chef ska diskutera det du gjort och hur det värderas. Men vi har också en gång per år ett utvecklingssamtal då du behöver prata med din chef om dina personliga mål och hur du ska kunna utvecklas för att bidra till verksamheten. Detta samtal blir då också en del av löneöversynen. Lönen vi får ut varje månad påverkas förstås av så mycket mer. Vilka pengar din chef får i budget för att ge god löneutveckling, något som beslutas av ledningen, politiker och tjänstemän. Hur våra kunskapsområden generellt värderas i samhället, lite elakt brukar man tala om den närande sektorn, den sektorn som drar in pengar till samhället och den tärande sektorn som kostar samhället. Hur man ser på lön och löneutveckling i samhället där vi har manlig eller kvinnlig dominans. Vi vet ju att kvinnodominerade yrken har betydligt lägre löner än mansdominerade yrken med samma utbildningsnivå.

Nya metoder testas

I styrelsen har vi ständigt pågående samtal om hur vi ska arbeta med lönefrågan. Vi är, precis som vi gissar att du är, väldigt frustrerad över att löneläget ser ut som det gör för Vårdförbundets yrkesgrupper. Vi är eniga i att nya arbetssätt för löneprocessen behöver utvecklas och vi testar i år bland annat en ny metod, nämligen närmre kontakt med chefer inom verksamheterna. Detta för att stötta dom i att skapa bättre förutsättningar i sina verksamheter, så de kan lönesätta dig och dina kollegor på ett rimligare sätt. Vi ser att chefer får för dåligt utrymme för lönepåslag och att många begränsas av högre ledning och HR-avdelningar. De ges inte möjlighet att bedöma dig på det sätt du förtjänar. Vi jobbar också hårt just nu med att få förtroendevalda på arbetsplatsen att bli delaktiga i hela löneprocessen. Det är lokalt vi kan påverka som mest och då är det där vi behöver trycka på och få till en förändring.

Vi har också tagit fram tre yrkanden som vi för dialog utifrån i alla våra möten med arbetsgivare. Vi hoppas nå framgång med dessa. Och även om vi inte blint tror att vi når hela vägen fram, så har vi landat i att dessa områden är viktiga och nödvändiga för att kunna påverka lönebilden till det bättre.

  • Att lönesättande chef är aktiv i löneprocessarbetet så att lön uppfattas som det incitament det är för individen.
  • Att en handlingsplan ska redovisas och genomföras i syfte att åstadkomma en löneutveckling som ökar med erfarenhet och kompetens under hela yrkeslivet.
  • Att öka 90 percentilen med minst 15 000 kronor för ökad lönespridning inom samtliga statistikgrupper.

Vad kan du och jag göra mer av?

Jag är övertygad om att du och jag och alla andra där ute måste våga prata mer öppet om lön. Inte bara när du söker nytt jobb, får ändrade arbetsuppgifter eller när du kompetensutvecklat dig. Du behöver ständigt prata lön på jobbet, det sätter press på chefen. Och vi behöver med gemensamma krafter jobba med lönefrågan på många nivåer och på många olika sätt. Du som medlem kan ställa krav på att din chef tydligt motiverar och kan förklara den löneökning du erbjuds vid den årliga löneöversynen. När du söker nytt jobb ställ lönekrav och försök stå fast vid dom. Gratulera och heja på varenda kollega som lyckas få bra lön, varje liten framgång vinner mark för oss alla så småningom. Stöd de rörelser som finns och medverka kring den allmänna opinionsbildningen kring relevant löneutveckling för våra professioner. Om vi alla tillsammans drar våra små strån till stacken kan vi liksom myrorna få ett litet barr till att bli en stor stack som tillslut blivit tillräckligt stor för att ignorera!

Lycka till på ditt kommande lönesamtal och tveka inte att höra av dig till Vårdförbundet Direkt på 0771 420 420 om du exempelvis vill ha stöd inför samtalet.

Gunilla George
Ordförande avdelning Stockholm