SLLs innovationspris Gyllene äpplet

SLLs innovationspris Gyllene äpplet

Varje år delar Stockholms läns landsting (SLL) ut priset Gyllene äpplet till personer och grupper som utvecklar vården inom sin verksamhet.

På prisutdelningen i år gick första pris till Barnonkologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus för arbetet med en informativ mobilapp till familjer med barn som vårdas för cancer. Appen innehåller aktuell och förebyggande information och ger råd och stöd till familjerna.

Juryns motivering:

"Från pärm till app. En dynamisk informationskälla för korrekt, aktuell och förebyggande information till barn som vårdas för cancer och deras familjer. I en tid med stora förändringar har ett bra ledarskap möjliggjort ett viktigt utvecklingsarbete för patienter och vårdpersonal."

Vi säger stort grattis till projektgruppen där våra medlemmar Ulrika Persson, Linn Pettersson och Margareta af Sandeberg från barnonkologen har ingått. Läs mer om övriga projektgruppen och priset Gyllene äpplet på SLLs webb.

Gyllene äpplets andrapris gick till avdelning 65 på Kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus. De ville förbättra kvalitén kring läkemedelshanteringen och öka patientsäkerheten så de testade att ha en klinisk farmaceut på heltid på avdelningen. Detta resulterade i en både säkrare och effektivare läkemedelshantering.

Juryns motivering:

"Med nya arbetssätt där farmaceuter ingår i vårdteamet har den samlade kompetensen ökat som i sin tur leder till förbättrad kvalitet och patientsäkerhet."

Vi gratulerar vår medlem Helene Isberg, sjuksköterska och kvalitetsutvecklare, som tillsammans med Maria Danell Möller och Jeanette Andersson har drivit projektet!