Grattis Stockholm – här finns stolthet, glädje och kompetens

Vid fyra tillfällen under året firas våra internationella professionsdagar. I april firar vi biomedicinska analytiker, i maj barnmorskor och sjuksköterskor och i november avslutar vi med röntgensjuksköterskor.

I samhället idag kryllar det av olika speciella dagar: det är kanelbullens dag, kladdkakans dag, kollektivavtalets dag med flera. De flesta av dem skapade för att kunna sälja mer, andra för att det är av största vikt att skapa goda förutsättningar för mig som medborgare. De fyra yrkesdagarna som Vårdförbundet firar är just det sistnämnda. De lyfter det specifika kunskapsområdet som varje enskild profession har. Kunskapsområden som definierats utifrån professionens specifika egna bidrag till den verksamhet som den finns i.

Våra fyra yrkesgrupper har gemensamt valt att sammansluta sig i Vårdförbundet och det är professioner som har stor betydelse för de personer som du och jag dagligen möter i vårt yrkesliv. De möter dig eller det du arbetar med, under hela sitt liv. Från allra första början till slutet. Forskning visar att det har stor betydelse att det är just en av våra legitimerade yrkesgrupper som de möter. För att deras välmående, resultat inför en undersökning eller liknande faktiskt blir bra.

Hur firar du din professions dag?

Jag firar min på någon av Vårdförbundets professionsluncher, en lunch där jag tillsammans med andra, i mitt fall, sjuksköterskor får möjlighet att samtala, umgås och föra viktiga resonemang. Gå in i portalen Aktiviteter och utbildningar och anmäl dig du också! I år firar vi också en fantastisk kollega i samband med yrkesdagarna. Den 5 maj är det internationella barnmorskedagen och Eva Rosenblad på Danderydsförlossningen nominerades av sin kollega Roxana Bauer till bästa barnmorskekollega. Håll utkik på vår webb på fredag, då vi kommer att presentera nomineringen och Evas reaktion på utmärkelsen! Eva och hennes kollegor kommer att bjudas på fika och Eva får också ett pris. Har du en sjuksköterskekollega som du vill utnämna? Ta chansen, senast på söndag behöver vi få in din nominering!

Vårdförbundet som yrkes- och fackförbund

Vårdförbundet som organisation är inte bara ett professionsförbund utan också ett fackförbund. Ett aktivt och strategiskt val vi som förbund gjort, då våra förutsättningar för att få växa och utvecklas som profession också är starkt förknippat med de villkor vi har när vi utför våra uppgifter på våra arbetsplatser. Att det finns mycket att jobba med och förbättra med våra villkor kan vi nog alla vara överens om. Och det arbetet pågår 24/7, 365 dagar om året. Men mer om det får du i ett annat nyhetsbrev.

Denna gång väljer jag att avsluta med en annan reflektion. Professionsdagen innebär för mig också en chans att fundera kring det yrkesval jag gjort och vad det dagligen betyder för personer inom hälso- och sjukvården att få möta mig stolta, kunniga sjuksköterska. Alla våra fyra professioner har stor betydelse för hur personens upplevelse och utgång av sin kontakt med hälso- och sjukvården får för resultat. Vi spelar stor roll och den kunskap som just jag eller du tillför gör skillnad! Varje dag!

Gunilla George
Vice ordförande avdelning Stockholm