Delaktighet, engagemang och påverkan!

Påverkan kan ske på många olika sätt. Som medborgare påverkar du till exempel samhällsutvecklingen genom att delta i val till kommun, landsting och riksdag. Genom att lägga din röst på ett politiskt parti gör du din röst hörd och bidrar till att staka ut en riktning för hur agendan för samhällsutvecklingen skall se ut.

Ett engagemang i en facklig organisation är också ett sätt att påverka. Vårdförbundets stadga säger att ”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka”.  Genom att vara en av många medlemmar kan du ge styrka till organisationen och på så sätt öka våra möjligheter att påverka. Du kan också engagera dig i organisationens verksamhet och politik, som förtroendevald eller som aktiv medlem i grupper som verkar för specifika frågor till exempel ambulansen eller biomedicinska analytiker.

Påverkan kan också ske på andra sätt, till exempel får vi allt oftare kraft och kan skapa förändring genom att framföra argumentation och diskussion i media och på internet. Att med väl avvägda argument framföra sin åsikt till politiker och beslutsfattare via media spelar allt oftare en stor roll för att skapa förändring.

Oavsett tillvägagångssätt är det viktigt att vi gemensamt fortsätter att engagera oss i de frågor vi brinner för, som skapar förändring och driver samhällsutvecklingen framåt. Ibland sker förändring snabbt, enkelt och på önskvärt sätt men i andra fall kan det ta längre tid eller inte bli som vi hade tänkt oss. I så fall får vi fortsätta arbetet, fortsätta att framföra våra åsikter och förbättra våra argument. Det fackliga arbetet handlar i stor grad om detta, att envist driva våra frågor, föra fram våra åsikter och sprida kunskap.

I tider när vi ofta drunknar i känslan av att det inte spelar någon roll, att jag inte orkar eller hinner utrycka min åsikt är det dags att inse vikten av delaktighet och ännu mera bevaka och försvara rätten att kunna påverka. Att vara tyst är att abdikera rätten att kunna påverka. Så engagera dig i det som du tycker är viktigt, påverka genom ditt medlemskap i Vårdförbundet, stöd de som är engagerade och använd de kanaler som finns för att göra din röst hörd.

Fortsätt att tycka, tänka och uttrycka dina åsikter så att vi tillsammans kan PÅVERKA!

Gunilla George
Vice ordförande avdelning Stockholm