Medlemsaktiviteter 2017

Läs mer om alla spännande aktiviteter och anmäl dig redan nu!

Medlemsaktiviteter

På gång i september

1:a Välkommen på lunch med avdelningsstyrelsen! (Norrtälje)
5:e Har du råd att gå i pension? En pensionskväll för alla åldrar!
6:e Medlemsträff - det årliga lönesamtalet
18:e Välkommen på lunch med avdelningsstyrelsen!(Ersta sjukhus)
19:e Förbättra din arbetsmiljö
21:e Engelska i vårdsituationer steg 1
26:e Din Karriär

På gång i oktober

7:e Årsmöte på Clarion Hotel. 
Årsmötet kommer att pågå mellan 13.30-18.00, därefter tar 40 års firandet av Vårdförbundet över med middag och en inspirationsföreläsning. Kvällen beräknas avslutas cirka 20.30. Boka in datumet redan nu, mer information och möjlighet till anmälan kommer ut inom kort.

Medlemsförmån

En extra förmån som medlem i avdelning Stockholm är att du får 25% på Sensus utbud (max 300 kr/aktivitet).