Hur går det med vårt nya arbetstidsavtal inom SLL?

Det är hög tid att det nya arbetstidsavtalet, som började gälla 1 september, implementeras i verksamheterna. Du som medlem och förtroendevald kan bidra genom att efterfråga detta.

Vi vill att du så snart som möjligt ska få ta del av den förkortade arbetstiden som avtalet innebär. Det betyder att vi måste vara många som ligger på och efterfrågar implementeringen av avtalet.

Finns du på en arbetsplats där det tidigare inte funnits någon form av arbetstidsmodell, så är det bara för din chef att sätta igång. Är ni trots det inte igång, ta kontakt med din chef och påtala att det är hög tid!

Är du berörd av det nya avtalet?

Om du är anställd inom Stockholms läns landsting och arbetar i en verksamhet som bedrivs dygnet runt, så är du berörd. Samtliga akutsjukhus inom SLL samt Stockholms läns sjukvårdsområde (förutom S:t Eriks ögonsjukhus och AISAB) berörs av det nya arbetstidsavtalet.

Vad innebär det nya avtalet för dig?

  • En bonus kommer att utgå till dig som arbetar i en 24/7 verksamhet. Ett år som anställd ger dig 40 timmars bonus. Bonusen utfaller varje år du är anställd inom 24/7 verksamheten.
  • Intjänande till tidsbank. Arbetar du förtätad helg utan natt, ger det dig 115 min/vecka. Arbetar du 20-30  % (eller mer) natt, ger det dig 115 min/vecka. Förtätad helg plus 20-30  % (eller mer) natt, ger dig 230 min/vecka. Allt intjänande baserar på att du faktiskt är närvarande den tid ni kommit överens om och tiden behöver du tjäna in, innan du kan nyttja den. Av den intjänade tiden ska 40 % kompenseras med ledig tid, det vill säga en arbetstidsförkortning. Resterande 60 % kommer du kunna välja att ta ut i form av tid, lön eller pensionspremie.

Arbetsgivaren är ansvarig för att det nya arbetstidsavtalet implementeras

Vi vill vara tydliga med att det är arbetsgivaren som är ansvarig för att det nya avtalet implementeras. Vi i Vårdförbundet är i ständig dialog med såväl ledningen för SLL som arbetsgivare runt om i länet, för att skynda på implementeringen av det nya arbetstidsavtalet.

Implementering av avtalet – varför tar det sådan tid?

Avtalet fastslår att ett byte av modell inte ska leda till negativa konsekvenser och att lönestrukturen därför ska ses över. Vi arbetar just nu intensivt med att säkerställa att du som medlem inte på något sätt förlorar på övergången till det nya arbetstidsavtalet. Arbetet kräver eftertanke och tydliga riktlinjer som gör att den lokala chefen inte ges möjlighet att göra avvikelser som påverkar din månadsinkomst. Därför låter Vårdförbundet arbetet med införandet ta lite tid, även om vi vill att implementeringen ska ske så snart som möjligt.

Vad har vi egentligen tecknat för avtal?

Vårdförbundet har tecknat ett arbetstidsavtal med Stockholms läns landsting. Vi ville åstadkomma en bättre arbetsmiljö, bättre möjlighet till återhämtning och hälsosammare arbetstidsförläggning.

Avtalet ger oss förutsättningar att fortsätta arbeta med dessa viktiga delar. Ett enhetligt arbetstidsavtal inom hela SLL har också ett stort värde för oss medlemmar. Lösningar som tidigare funnits är osäkra och lättare för arbetsgivare att säga upp, med konsekvensen att du som medlem plötsligt står utan den arbetstidsförkortning eller ersättning ni lokalt varit överens om.

Vill du veta mer om avtalet?

Vi kommer gärna till din arbetsplats och pratar om det nya arbetstidsavtalet. Vill du att vi kommer till dig? Ta kontakt med oss via info.stockholm@vardforbundet.se så återkommer vi till dig inom kort.