Gå en dag i mina skor

Vill du bjuda in en politiker att följa med dig under en dag på din arbetsplats? Om en politiker får prova på hur det är att jobba i våra yrken så kan vi få bättre möjlighet att diskutera hur viktig vår kunskap är och att vårt arbete måste värderas högre. En dag tillsammans med en politiker ger dig möjlighet att föra dialog om hur din dagliga verksamhet ser ut och vad som behövs för att den ska kunna förbättras.

Hur går det till rent praktiskt?

  1. Ta kontakt med den politiker som du vill bjuda in. Lite längre ner hittar du kontaktuppgifter via länkar.
  2. Föreslå exempelvis tre datum när politikern kan komma.
  3. Ta kontakt med ett av Vårdförbundets Centra. Du får då en påse med skor som du kan lämna över till politikern vid besöket.
  4. Informera din närmaste chef om att du bjudit in en politiker och när hen kommer. Om din chef ifrågasätter besöket, ta stöd av förtroendevalda på Centrat.
  5. Under dagen för besöket, ta gärna foton (liggande, ej stående) om det är ok för din arbetsgivare. Kom ihåg att be om tillåtelse att publicera på Vårdförbundets webb och i sociala medier.
  6. Efter besöket: formulera gärna några rader om besöket. Är du nöjd med besöket? Blev det som du tänkt dig? Vad upplevde politikern och vad förde ni dialog om? Finns det något annat du vill lägga till ang. besöket? Skicka in din text + ev. foton till info.stockholm@vardforbundet.se.

Lycka till och hoppas att du får till ett givande möte!

Relaterat innehåll

De som beslutar om hälso- och sjukvårdsfrågor i Stockholm sitter i sjukvårdsnämnden. Att bjuda in någon därifrån ger förmodligen störst chans att påverka.

Vill du bjuda in en kommunpolitiker, ta kontakt med den kommun det avser, så kan du få hjälp att hitta möjliga politiker att bjuda in.

Du kan givetvis även bjuda in en riksdagspolitiker.