Facklig tid i avdelning Stockholm

Vad innebär facklig tid? Vad gör an och hur funkar det? Här kan du läsa om vad det innebär att ha uppdrag som förtroendevald med facklig tid i Avdelning Stockholm.

Som förtroendevald med facklig tid har du i grunden ett förtroende från de medlemmar som valt dig till förtroendevald på arbetsplats. Du får också ett förtroende från avdelningsstyrelsen som fördelar resursen facklig tid till dig.

Hur funkar det?

Som förtroendevald med facklig tid arbetar du en viss eller hela din betalda arbetstid med fackliga frågor som förtroendevald för Vårdförbundet. Du har kvar din anställning hos din arbetsgivare och det är arbetsgivaren som betalar lönen för den fackliga tiden. Uppdraget innebär att du utgör en mycket viktig del i den lokala fackliga verksamheten inom avdelning Stockholm och oftast finns du på ett av våra centran eller expeditioner.

Du har ett övergripande ansvar att i samråd med avdelningsstyrelsen genomföra den av kongress, förbundsstyrelse, årsmöte och avdelningsstyrelse beslutade verksamheten. Det innebär stöd till medlemmar och förtroendevalda, samt ansvar att planera för den fackliga verksamheten i samråd med avdelningsstyrelsen.

Du skapar nytta för Vårdförbundets medlemmar

 • En tyngdpunkt i uppdraget ligger på medlemsstöd och olika former av påverkansarbete.
 • Du bidrar också till goda förutsättningar för den som är förtroendevald på arbetsplats.
 • Du ger medlem individuellt stöd och rådgivning utifrån profession, anställning, lön, vårdmiljö, utveckling och karriär.
 • Du inspirerar och stärker medlemmar att själva agera och påverka i sina frågor.
 • Du efterfrågar synpunkter, förslag och idéer från medlem och tar om hand dessa eller vidarebefordrar till någon som tar ansvar för dem.
 • Du bidrar till att synliggöra Vårdförbundet och medlemskapets värde genom arbetsplatsbesök och andra aktiviteter.
 • Du deltar direkt och indirekt i olika former av formellt påverkansarbete i förhållande till arbetsgivaren - inflytande enligt medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen och samverkansavtal.
 • Du samordnar och har kontinuerliga kontakter med förtroendevalda på arbetsplats hos din arbetsgivare och bidrar till att ni har gemensamma budskap och prioriteringar i samtal med arbetsgivaren.
 • Du själv verkar ofta i frågor av mer övergripande karaktär hos arbetsgivaren.
 • Ibland bär en även rollen som huvudskyddsombud.
 • Utifrån dina kunskaper och erfarenheter anordnar du och deltar i utbildningar, möten och liknande och förmedlar kunskap och erfarenhet till andra förtroendevalda hos din arbetsgivare, men även andra förtroendevalda inom avdelningen.
 • Att vi är många medlemmar är grunden till allt vi gör. Du bidrar i arbetet med att synliggöra Vårdförbundet och rekrytera nya medlemmar.

Du utvecklas

För att axla ditt uppdrag har du i din tur stöd av övriga Vårdförbundet såsom avdelningsstyrelse, andra förtroendevalda samt förbundsombudsmän och andra anställda. Du tar del av utbildning, handledning och mötesplatser ihop med andra förtroendevalda vilket bidrar till din ständiga utveckling och ger dig trygghet. Att vi arbetar tillsammans är avgörande för en framgångsrik facklig verksamhet i avdelning Stockholm. Vi planerar en introduktion i uppdraget tillsammans med dig.

För uppdraget krävs att du är vald till förtroendevald på din arbetsplats, drivs av en vilja att skapa nytta för Vårdförbundets medlemmar, är intresserad, engagerad, nyfiken och har helhetssyn. Det är ett väldigt roligt och utvecklande men också utmanande uppdrag. 

Vi behöver dig

Vi söker just nu särskilt dig som är förtroendevald och anställd på Södersjukhuset.

Är du anställd någon annanstans och tycker detta låter spännande så vill vi också att du hör av dig, så diskuterar vi andra eller eventuella framtida former för ett utökat uppdrag.

Tveka inte att höra av dig om intresse finns.

Här anmäler du ditt intresse för uppdrag på facklig tid!