Tack för ditt bidrag till vår verksamhetsplanering 2018.

Tack för ditt bidrag till vår verksamhetsplanering 2018. Dina och andra medlemmars åsikter, kommer att ligga till bas för den nya styrelsens prioritering av aktiviteter inför kommande verksamhetsår.