Enkät - vad tycker du är viktigt inför verksamhetsplaneringen 2018?

Passa på att bidra till vår verksamhetsplanering 2018! Syftet med enkäten är att få en fingervisning om vad medlemmarna i avdelning Stockholm tycker är viktigast att jobba med och vilka aktiviteter ni gärna vill ha framöver. Resultatet av enkäten kommer fungera som en bas för den nya styrelsen, vid prioriteringar av aktiviteter under året som kommer. En sammanställning av enkäten kommer att presenteras på årsmötet den 7 oktober samt i efterhand på webben.

Stockholm Verksamhetsplanering 2018

Nedan följer ett urval av verksamhetsinnehåll. Kryssa för de 3 punkter som du tycker är viktigast.
Vad är du mest intresserad av? Kryssa för 3 alternativ.
Hur föredrar du att mötas för att få information om aktuella frågor eller diskutera viktiga ämnen? Vänligen kryssa för 3 alternativ.
För att du ska ha möjlighet att delta i våra medlemsaktiviteter, skulle du vara behjälpt av exempelvis barnpassning?