Privat arbetsgivare. Behövs facket då?

Stockholm är den del i landet som har allra störst andel privata vårdgivare. Närmare en tredjedel av hälso- och sjukvården i Stockholm bedrivs i privat regi.

Det är inte helt ovanligt att förtroendevalda i Vårdförbundet möts av synpunkten att ”jag jobbar i en privat verksamhet så jag behöver inte vara med i facket”.

Det är naturligtvis en villfarelse. Privata vårdgivare är inte sämre än offentliga, men heller inte bättre. Det som ändå sticker ut i den privata sektorn är att den innehåller många små arbetsgivare. Många som driver små verksamheter är duktiga i sin profession men kanske inte så kunniga i administrativa och arbetsrättsliga frågor. Visst finns det enstaka oseriösa arbetsgivare, men ofta handlar det om kunskapsbrister snarare än illvilja.

Vi får återkommande medlemmar som hör av sig då de t.ex. inte fått ut sin lön i tid, inte fått semesterersättning eller till och med blivit tillsagda att sluta.

I somras kontaktade en nybliven medlem Vårdförbundet då hon efter att agerat för att skydda sin legitimation fick sin tidsbegränsade anställning avslutad i förtid. När medlemmen dessutom inte fick ut sitt tjänstgöringsintyg kontaktade hon Vårdförbundet. Vårdförbundet upplyste arbetsgivaren om deras skyldighet att utfärda tjänstgöringsintyg och att det fanns frågetecken kring om anställningen avslutats på ett korrekt sätt. Efter Vårdförbundets dialog med arbetsgivaren fick medlemmen ut sina intyg och blev dessutom kompenserad för en betydande del av det inkomstbortfall som hon drabbades av då hon tvingades sluta.

Söker du arbete hos en liten privat arbetsgivare är det ofta extra viktigt att veta vilka villkor som gäller. Undvik muntliga överenskommelser. Har företaget inte kollektivavtal är det viktigt att det framgår i anställningsavtalet om du har extra semesterdagar och om företaget har någon tjänstepensionslösning. Får du inte någon tjänstepension bör du kompenseras med en högre lön så du själv kan ha ett sparande.

Hälsningar
Patrik Reisberg
Förbundsombudsman avdelning Stockholm