LAS-regler, får jag jobba kvar?

Ibland kontaktar medlemmar oss och undrar om de blivit ”inlasade”.

Jag är inte helt förtjust i begreppet eftersom det är lite otydligt vad det avser. Det finns nämligen flera situationer där Lagen om anställningsskydd (LAS) kan bli tillämplig.

Du som anställd kan ha stöd i LAS för fortsatt anställning om du under de senaste 5 åren antingen vikarierat eller haft en allmän visstidsanställning under sammanlagt 24 månader. Du har då rätt att få tjänsten konverterad till en tillsvidare-anställning. Sverige har fått kritik från EU då oseriösa arbetsgivare genom att kombinera olika anställningsformer kunnat ha personer visstidsanställda betydligt längre än vad avsikten varit.

För att delvis komma tillrätta med detta har en kompletterande regel förts in i flera kollektivavtal som innebär att om anställningstiden för vikariat och allmän visstidsanställning tillsammans uppgår till tre år övergår tjänsten till en tillsvidaretjänst.

Det andra fallet där du kan ha stöd av LAS är om du haft en tidsbegränsad anställning i över ett år och den inte förlängs. Då kan du göra anspråk på företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten gäller då den sista månaden av din anställning och nio månader efter att anställningen tagit slut. Du måste skriftligen meddela arbetsgivaren om att du gör anspråk på företrädesrätten. Det krävs även att du har tillräckliga kvalifikationer för den aktuella tjänsten. Om du har det och gjort anspråk på företrädesrätt får arbetsgivaren inte anställa någon annan även om den skulle ha bättre kvalifikationer.

Det är inte så ofta vi blir kontaktade gällande företrädesrätten. Det beror antagligen på att de flesta som har tidsbegränsade anställningar får fortsatt anställning och att arbetsmarknaden för Vårdförbundets medlemsgrupper i allmänhet är god. Det fråntar inte skyldigheten för arbetsgivaren att sköta frågan och det kan säkert brista på sina håll.

Har du frågor gällande din anställning så tveka inte att kontakta oss!

I förra nyhetsbrevet skrev jag om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet och nämnde ett antal exempel där arbetsgivaren brustit. Samtliga dessa medlemmar har nu på olika sätt fått stöd från Vårdförbundet. Även om vi inte kunnat ändra historien så är min bild att Vårdförbundet bidragit till lösningar som inneburit någon form av upprättelse för medlemmarna. Det tycker jag känns bra.

Hälsningar,
Patrik Reisberg