Hur kan jag och mina kollegor påverka?

Påverka kan vi göra på olika sätt. I en demokrati kan vi påverka genom att vi väljer de som representerar oss.

När ni läser detta har det amerikanska folket utsett en ny president. I månader har kandidaterna och deras staber på olika sätt försökt få ut sitt budskap, svartmåla motparten och försökt mobilisera kärnväljarna att gå till valurnorna. Men vi kan också påverka andra genom att uttrycka vad vi tycker i olika frågor. Är vi missnöjda med något kan vi välja om vi bara ska knyta näven i fickan eller försöka påverka på andra sätt. Att skriva en insändare har varit ett sätt att vädra sina åsikter, men det kanske mer har tjänat till att få utlopp för sin ilska än något annat. Med tillkomsten av sociala medier kan åsikter få en betydligt snabbare spridning och påverka både politiska beslutsfattare, företagsledare men även enskilda personer i form av t.ex. konsumtionsbeteenden.

Medarbetarinflytande

Hur ser det då ut med möjligheter till påverkan på arbetsplatsen? Den lagstadgade grunden till medarbetarinflytande finns i medbestämmandelagen (MBL). Där regleras rätten för arbetstagare att organisera sig fackligt och arbetsgivarens informations- och förhandlingsskyldigheter gentemot de fackliga organisationerna.  Hos de större arbetsgivarna finns det ofta samverkansavtal där MBL-förhandlingar ersätts med samverkan. Avsikten med samverkan är en mer fördjupad dialog med arbetstagarna och de fackliga organisationerna i frågor som rör verksamhetens utveckling och organisation. Då samverkansgrupperna oftast också utgör skyddskommittéer blir arbetsmiljöfrågorna en central och integrerad del i samverkansprocessen.

Arbetsplatsträff

Basen i samverkan är arbetsplatsträffen APT. Där diskuteras framför allt arbetsplatsnära frågor som berör din arbetsplats. I de frågor som din närmaste chef har mandat över är det där beslut ska diskuteras och förankras. Det är också det formella forum där du som medarbetare kan lyfta frågor. Det kan handla om hur ni organiserar arbetet, arbetsbelastningen, schemaläggning eller någon annan fråga som berör din arbetssituation.

Verksamhetsfrågor som berör flera arbetsplatser och där beslut fattas av en högre chef behandlas i samverkansgruppen. Är företaget eller förvaltningen stor kan det finnas flera samverkansnivåer. I samverkansgruppen sitter representanter för både arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Finns det brister på din arbetsplats som du upplever att din chef inte vill eller har förutsättningar att lösa kan frågan lyftas till samverkansgruppen. Vänd dig då till din lokalt förtroendevalda eller direkt till Vårdförbundets representant i samverkan.

Samverkansrepresentant

Att vara samverkansrepresentant kan ibland uppfattas som ett svårt uppdrag. Du som är utsedd till ett sådant uppdrag har oftast genomgått en grundläggande facklig utbildning. Det är självklart en fördel att ha grundläggande kunskaper i lag och avtal, men jag vet av egen erfarenhet att det inte är särskilt framgångsrikt att slå arbetsmiljölagen i huvudet på arbetsgivaren. Det allra viktigaste är att ha kunskap om Vårdförbundets politik, veta vad medlemmarna vill och hur de har det på sina arbetsplatser.

Det krävs arbete från båda parter för att få samverkan att fungera bra. Det finns knappast några universallösningar, men en grundsten för att samverkan ska fungera är att parterna känner tillit för varandra. Samverkan finns inte enbart till för de fackliga organisationernas skull utan lika mycket för arbetsgivaren. Att fatta felaktiga beslut kan stå verksamheten dyrt både ekonomiskt, kvalitetsmässigt och arbetsmiljömässigt.  En klok arbetsgivare värdesätter att få arbetstagarnas syn på hur verksamheten fungerar och hur de ser på planerade beslut. Det brukar som man säger vara bra att tänka efter före. Om APT och samverkan endast handlar om att arbestgivaren informerar är det inte samverkan. I ett sådant läge räcker det inte att knyta näven i fickan utan då är det angeläget att arbeta för en förändring. Vill du ha stöd tveka inte att ta kontakt med oss.

Hälsningar

Patrik Reisberg
Förbundsombudsman