Hur blir din sommar?

Sommaren kommer allt närmare och de flesta av oss ser fram emot en efterlängtad ledighet. På många arbetsplatser går arbetsbelastningen ner under sommaren, men så är oftast inte fallet inom hälso- och sjukvården.

Även under sommaren drabbas människor av njurstensanfall och hjärtinfarkter. Äldre och kroniskt sjuka behöver vård och omsorg, prover behöver analyseras och röntgenundersökningar genomföras. Det händer till och med att nya människor sätts till världen även sommartid.

Semesterlagen

Trots att stora delar av hälso- och sjukvården behöver fortsätta som vanligt har du rätt till ledighet enligt semesterlagen. Semesterlagen är en skyddslagstiftning och enligt den har du rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. Att bedriva en patientsäker vård och samtidigt säkerställa att du och dina kollegor får er lagstadgade semester ställer stora krav på arbetsgivaren.

Semesterplanering

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt är det viktigt med en god planering och att du och dina kollegor görs delaktiga. Är personalresurserna begränsade kanske det är nödvändigt att se över vilka arbetsuppgifter som behöver prioriteras. Kanske finns det arbetsuppgifter du normalt utför som under sommaren kan göras av någon annan.

För att lösa semesterplaneringen kanske din arbetsgivare ber dig flytta eller dela upp din semester. Även om du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester så är det arbetsgivaren som bestämmer när de kan förläggas. De flesta chefer brukar försöka lösa semesterförläggningen i samförstånd med medarbetarna. Beroende hur din situation ser ut kan det kanske ibland vara bättre att få en uppdelad semester med veckor du vill vara ledig än att få en sammanhängande ledighet på en för dig olämplig tid.

Har du redan fått din semester beviljad kan inte arbetsgivaren ensidigt dra tillbaka eller ändra den. Arbetar du inom kommun eller landsting kan arbetsgivaren i en nödsituation avbryta din påbörjade semester. Det är en mycket ingripande åtgärd och arbetsgivaren ska ha mycket starka skäl för en sådan åtgärd. Skulle det ske kan du inte neka, men du bör omgående kontakta Vårdförbundet så skälen kan prövas även om det blir i efterhand. Har beslutet orsakat dig ekonomisk skada ska du ersättas för den.

Extra ersättning och extrapass

Ett annat sätt att lösa bemanningen sommartid är att arbetsgivaren erbjuder extra ersättning utöver kollektivavtalet för extrapass.  Arbetsgivaren kan kräva att du i vissa situationer arbetar övertid. Har du under en period arbetat mycket är det ännu viktigare att du får tid för vila och återhämtning. En ekonomisk ersättning kan i längden aldrig kompensera för brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren har ett ansvar för att verksamheten bedrivs patientsäkert och att arbetsmiljön är god, men även du har ett ansvar som legitimerad yrkesutövare. Får du och dina kollegor inte förutsättningar att ta ert yrkesansvar behöver ni påtala det.

Till sist en återkommande fråga, vad gäller om du tar ut föräldraledighet under sommaren? Föräldraledighetslagen och semesterlagen är två olika lagstiftningar. Är du föräldraledig påverkar det inte din rätt till semester!

Har du frågor kring sommarsituation eller arbetsmiljön generellt eller någon helt annan fråga, tveka inte att kontakta oss på Vårdförbundet. Vi finns där för dig som medlem.

Hälsningar,

Patrik Reisberg
Förbundsombudsman