En stärkt medlem = en vinst för oss och medlemmen!

En vanligt förekommande uppgift för oss på Vårdförbundet är att stötta medlemmar att komma tillbaka i arbete efter längre tids sjukfrånvaro.

Många gånger sköter arbetsgivaren rehabilitering föredömligt, men det är heller inte ovanligt att det brister. I vissa fall kan arbetsgivarens agerande få allvarliga följder för enskilda medlemmar.

En större arbetsgivare i Stockholmsområdet varslade en av Vårdförbundets medlemmar om uppsägning efter två års sjukfrånvaro utan att hon vid något tillfälle fått arbetsträna eller arbetspröva. Arbetsgivarens bedömning var att medarbetaren inte kunde arbeta som sjuksköterska och att det vid omplaceringsutredningen inte fanns några lediga arbeten som medlemmen kunde utföra.

Vårdförbundet ansåg att arbetsgivaren inte uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar och begärde en tvisteförhandling. Efter påtryckningar fick medlemmen arbetsträna vilket visade sig fungera mycket bra och resulterade i att arbetsgivaren drog tillbaka sin uppsägning.

Efter en längre tids sjukskrivning är det lätt att börja tvivla på sin förmåga. Arbetsprövningen gav medlemmen ny tilltro till sina yrkeskunskaper. När medlemmen ansåg att arbetsgivarens omplaceringserbjudande inte passade henne kände hon sig trygg att med ekonomiskt stöd från arbetsgivaren själv söka nytt arbete.

Det här är ett av många medlemsärenden som jag känner mig stolt över att tillsammans med medlem och förtroendevald lyckats lösa på ett bra sätt.

Hälsningar,
Patrik Reisberg
Förbundsombudsman avdelning Stockholm