Är jag återbetalningsskyldig?

Det är inte helt ovanligt av medlemmar kontaktar oss för att de fått ett återbetalningskrav eller riskerar att få det. De vanligaste situationerna handlar om för mycket utbetald lön eller att en medlem vill avbryta ett så kallat ”studielönsavtal” i förväg. Vad gäller i dessa situationer?

När det gäller studielönsavtal får vi ibland frågan om dessa är rättsligt bindande. Avtalen innebär ofta att medarbetaren förbinder sig att efter avslutad utbildning arbeta kvar hos arbetsgivaren under 1-2 år. Om medarbetaren inte gör detta blir medarbetaren återbetalningsskyldig för delar av studielönen. Arbetsgivaren kan aldrig tvinga en medarbetare att arbeta kvar, men finns ett avtal om återbetalningsskyldighet är det i normala fall giltigt. I vissa fall kan villkoren anses vara oskäliga och det har hänt att medlemmar med Vårdförbundets hjälp lyckats jämka återbetalningsskyldigheten.

Vårdförbundet anser att dessa avtal är bekymmersamma. Arbetsgivaren borde kunna rekrytera och behålla sin personal genom att vara attraktiva arbetsgivare. Att med ekonomiska styrmedel försöka tvinga medarbetare att vara kvar mot sin vilja tror vi varken gagnar medarbetaren, kollegorna eller verksamheten i stort. Det råder en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och där behöver arbetsgivarna ta ett gemensamt ansvar. Det rimliga är att arbetsgivaren helt står för kostnaden, något som blir allt vanligare när Vårdförbundets idé om AST genomförs på allt fler ställen i landet. Tyvärr har detta ännu inte riktigt tagit fart i Stockholm, men förhoppningsvis kommer även arbetsgivarna i Stockholm ta sitt ansvar för den framtida kompetensförsörjningen. Vårdförbundet jobbar intensivt med detta och du som enskild medlem kan också bidra genom att i kontakt med arbetsgivaren påtala behovet av schyssta villkor i samband med fortbildning.

Om du som anställd får för mycket utbetald lön är grundregeln att du är återbetalningsskyldig.  Det kan finnas situationer då du som arbetstagare kan anses vara i god tro, men då handlar det om att beloppet är ringa och att det finns skäl som gör att du som arbetstagare inte kunnat upptäcka den felaktiga utbetalningen. Grundregeln är dock att du som arbetstagare har en skyldighet att kontrollera dina lönespecifikationer och påpeka om någon felaktighet föreligger. Det finns situationer då fel inte alltid är så lätt att upptäcka. Beroende på omständigheterna har vi ibland lyckats hjälpa medlemmar att få delar av en skuld avskriven och att en återbetalningsplan görs, ofta till stor lättnad för medlemmen.

Hälsningar,
Patrik Reisberg
Förbundsombudsman avdelning Stockholm