Aktuella frågor

 • Hur kan jag och mina kollegor påverka?

  Påverka kan vi göra på olika sätt. I en demokrati kan vi påverka genom att vi väljer de som representerar oss.

 • När får jag vara tjänstledig?

  En återkommande fråga medlemmar ställer är när jag som anställd har rätt till tjänstledighet.

 • Vad betyder min namnteckning?

  Med jämna mellanrum behöver vi alla skriva under olika dokument. Betydelsen av våra underskrifter kan vara av högst varierande dignitet. Vi kan skriva på att vi lånar stora belopp pengar eller att vi ger tillåtelse för skolan att publicera bilder med våra barn på skolwebben.

 • Hur blir din sommar?

  Sommaren kommer allt närmare och de flesta av oss ser fram emot en efterlängtad ledighet. På många arbetsplatser går arbetsbelastningen ner under sommaren, men så är oftast inte fallet inom hälso- och sjukvården.

 • Är du skyldig att arbeta övertid?

  Den allra viktigaste frågan gällande övertid är nog ändå kopplad till arbetsmiljön och vårt behov av återhämtning.

 • Övertidskompensation - tid eller pengar. Vad gäller?

  Föreställ dig att du arbetar på en barnavdelning. Verksamheten har haft svårt att rekrytera så bemanningen är skör.

 • Lönehanteringssystem kan försätta dig i en skuldfälla

  Jag har tidigare skrivit om att du som arbetstagare har skyldighet att kontrollera att den lön du får stämmer.

 • LAS-regler, får jag jobba kvar?

  Ibland kontaktar medlemmar oss och undrar om de blivit ”inlasade”.

 • När arbetsgivaren vill förändra din arbetssituation

  Jag tror det är rätt allmänt känt att när arbetsgivaren ska göra förändringar i verksamheten har de en förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna.

 • Konflikter på arbetsplatsen

  För några år sedan läste jag den då uppmärksammade boken Undantaget av den danske författaren Christian Jungersen. Det är en spänningsroman, men den utgår från en arbetsplats där det finns konflikter.