Årsmöte 2019

På kvällen den 9 oktober är du varmt välkommen på avdelning Stockholms årsmöte på Norra Latin. Kvällen bjuder på mingel, inspirerande föreläsning och val av valberedare. Mer information om årsmötet kommer senare!
 • Årsmöte 9 oktober!

  Inspirationsföreläsning, buffé och för fram din åsikt!

 • Nominera till avdelning Stockholms valberedning

  Hösten 2019 ska det ske fyllnadsval till valberedningen på ordinarie årsmöte den 9 oktober. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.

 • Enkät - Vilka medlemsaktiviteter vill du ha under 2020?

  Passa på att bidra till vår verksamhetsplanering 2020! Syftet med enkäten är att få en fingervisning om vilka aktiviteter medlemmarna i avdelning Stockholm gärna vill ha framöver. Resultatet av enkäten kommer fungera som en bas för styrelsen, vid prioriteringar av aktiviteter under året som kommer. En sammanställning av enkäten kommer att presenteras på årsmötet den 9 oktober samt i efterhand på webben.

 • Skriv en motion till årsmötet 2019

  En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.

 • Presentationsformulär för nominerade till avdelningsvalberedare

  Du som är nominerad till ett förtroendeuppdrag fyller i nedanstående formulär där du presenterar och beskriver dig själv. Din presentation kan komma att publiceras på Vårdförbundets webbsida inför valet.