Rösta NU! Webbröstning startar idag den 2 september

Extra årsmöte genomförs på webben. Omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 2 september och kl. 12.00 den 9 september.

Fyllnadsval av styrelseledamot till avdelning Stockholm.

Vem vill du se vara med och leda avdelning Stockholms verksamhet? Alla medlemmar är röstberättigade och vi hoppas så klart att du tar chansen att göra din röst hörd! Din röst är viktig och är anonym. Resultatet kommer att presenteras på avdelning Stockholms webbsida.

Valberedningens förslag

Cecilia Asp-Paulrud - Personlig presentation

Valberedningens motivering

En enig valberedningen föreslår Cecilia Asp-Paulrud till ny styrelseledamot i avdelning Stockholm. Cecilia bidrar till att sammansättningen i styrelsen bildar en stabil grund för framtida utmaningar för Vårdförbundet inom områdena arbetsmiljö/arbetsvillkor samt löneutveckling för alla professioner. Cecilia tillför kunskap och kompetens till styrelsearbetet för kommunanställda sjuksköterskor. Hon har tidigare erfarenhet av fackligt arbete och är väl förankrad i Vårdförbundets politik.

Valberedningen ser en god medlemsnytta för alla professioner i Vårdförbundet med att välja Cecilia Asp-Paulrud till ny styrelseledamot.

Övriga nominerade

Ludvig Asklöf - Personlig presentation
Alena Cutuk (fd Lagumdzija) - Personlig presentation
Martin Jarl - Personlig presentation
Magnus Johansson - Personlig presentation
Michaela Lindqvist - Personlig presentation
Faiz Norolla - Presentation saknas
Petra Schultz - Personlig presentation

Återtagit sin nominering

Tony Björklund
Laleh Bakhshi Baardh
Olga Holmberg
Annica Silvertun

Så här röstar du:

Du loggar enkelt in med bank-id eller SITHS-kort på vår webbsida för att rösta. Följ anvisningarna för att skapa ett webbkonto om du inte tidigare loggat in. 

Logga in! Klicka på ikonen Röstning som du hittar under Mina tjänster efter att du har loggat in på ditt webbkonto.

Observera att pop-up fönstret inte får vara blockerat. Om länken inte finns, kontakta oss på Vårdförbundet Direkt på 771-420 420. Nu får du upp webbröstning i en ny flik. Klicka på knappen Rösta. Kryssa för den du vill rösta på och klicka därefter igen på knappen Rösta. Om du har ångrat dig så har du 10 minuter på dig att ändra din röst. Logga ut! 

Tack för ditt engagemang!