Inkomna nomineringar till extra årsmöte 2019

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 20 juni. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning. Presentationer över de nominerade läggas ut löpande. (Uppdaterad 2019-05-20)

Ludvig Asklöf - Personlig presentation
Cecilia Asp-Paulrud - Personlig presentation
Laleh Bakhshi Baardh - Personlig presentation
Tony Björklund - Personlig presentation
Alena Cutuk (fd Lagumdzija) - Personlig presentation
Olga Holmberg 
Martin Jarl - Personlig presentation
Magnus Johansson - Personlig presentation
Faiz Norolla
Annica Silvertun

Hösten 2019 ska det genomföras ett extra årsmöte med fyllnadsval till avdelningsstyrelsen genom webbomröstning. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.