Extra årsmöte 2019

Hösten 2019 ska det genomföras ett extra årsmöte med fyllnadsval till avdelningsstyrelse genom webbomröstning. Vi behöver välja en styrelseledamot och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer valet vara helt digitalt via en webbröstning. Du kommer att få en kallelse till extra årsmötet två veckor innan. Val till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 2 september och kl. 12.00 den 9 september.
  • Inkomna nomineringar till extra årsmöte 2019

    Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 20 juni. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning. Presentationer över de nominerade läggas ut löpande. (Uppdaterad 2019-06-18)

  • Nominera till avdelning Stockholms styrelse

    Hösten 2019 ska det genomföras ett extra årsmöte med fyllnadsval till avdelningsstyrelsen genom webbomröstning. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.

  • Presentationsformulär för nominerade till extra årsmötet avdelning Stockholm

    Du som är nominerad till ett förtroendeuppdrag fyller i nedanstående formulär där du presenterar och beskriver dig själv. Din presentation kan komma att publiceras på Vårdförbundets webbsida inför valet.