Workshop för dig som är biomedicinsk analytiker

Har du åsikter om biomedicinska analytikers möjlighet till karriär- och kompetensutveckling och professionens (o)synlighet?

Ta chansen att vara med och påverka just detta. Som ett första steg bjuder vi in dig till en workshop den 14 mars där vi samlar våra erfarenheter och idéer om en bättre vård utifrån perspektivet som biomedicinsk analytiker. Gemensamt tar vi fram frågor och idéer som vi vill lyfta med politiker.

Som ett andra steg anordnar vi en politikerträff den 20 mars, där du som deltar i workshopen får möjlighet att ställa just dina frågor och belysa behovet av bättre karriär- och kompetensutveckling, bättre villkor och större synlighet. Politikerträffen är en möjlighet för oss att föra dialog och få reda på vad politikerna konkret kan och vill göra för att förbättra förutsättningarna för dig och dina kollegor.

Datum och tid

14 mars kl. 17.00-20.00 (enklare förtäring från kl. 17.30).

Plats

Nationella kansliet, lokal Mötesplatsen Adolf Fredriks Kyrkogata 11.

Anmälan

Anmäl dig senast 11 mars! Vi bjuder på lättare förtäring. Ange ev. matallergier.