Vi jobbar hårt för en bättre arbetsmiljö!

Vi upplever stora brister i arbetsmiljön på många håll inom Stockholms läns landsting. Den mediala uppmärksamheten har varit stor senaste månaderna då julhelger i kombination med sjukdomsutbrott gjort situationen i akutsjukvården till ett krisläge.

Men julhelger kommer varje år, liksom vinterns smittor. Det gör även halka och sommarsemester. Vi har larmat i många år om att grundsituationen i vården inte är stabil. Att ständigt bedriva verksamhet på gränsen till vad som är möjligt gör att både individer och organisationer är helt utan marginaler när trycket ökar.

Arbetsmiljöanmälningar, så kallade "66a", lägger vi ibland ute i verksamheter där arbetsmiljöproblemen är av allvarlig karaktär och där vi inte får gehör från arbetsgivaren. En förutsättning för att arbetsmiljöanmälningar ska vara en fungerande strategi är också vanligtvis att det finns förtroendevalda (tillika skyddsombud) på plats i verksamheten samt engagerade medlemmar som tillsammans är beredda att arbeta i processen då förbättringar ska till. Vissa anmälningar går också vidare till arbetsmiljöverket. Exempel på detta är anmälan på akutmottagningen på Södersjukhuset i januari 2016 och förlossningen på Danderyds sjukhus i november 2016.

Förutom det arbete som ständigt bedrivs av våra förtroendevalda ute i verksamheterna för att påverka och förbättra arbetsmiljön har styrelsen i avdelning Stockholm den senaste tiden arbetat mer intensivt för att ta ett större grepp om frågan.

Den 27 januari respektive den 30 januari överlämnade vi arbetsmiljöanmälningar sjukhusövergripande på Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB med fokus på otillräcklig bemanning och för hög arbetsbelastning.

Anmälningarna

Framställan enligt arbetsmiljölagen 6 kap. 6a§ om arbetsmiljöåtgärder på vårdavdelningarna.

Den 13 februari skickade vi en skrivelse till 379 landstingspolitiker, alla som uppbär uppdrag inom SLL. Där pekar vi på problemen inom landstingets verksamheter och det politiska ansvaret för situationen och vilka förutsättningar som ges för att säkerställa en god arbetsmiljö. Vi kräver där gemensamt ansvarstagande, samarbete över gränserna och åtgärder så att vi får förutsättningar att göra ett gott jobb med bibehållen hälsa, det är inte tid för mer politisk debatt eller skyllande på någon annan. Läs skrivelsen i sin helhet.

För att ytterligare opinionsbilda gick vi också ut med en debattartikel som togs emot och publicerades i Dagens Samhälle den 14 februari.

Vi planerar vidare för möte med landstingsdirektör samt chefläkare i SLL.

Du kan hjälpa till att synliggöra, tydliggöra, stärka och hålla våra krav vid liv! Till exempel genom att dela denna sida i sociala medier, dela våra debattartiklar eller själva skriva till en politiker och delge din situation och/eller efterhöra hur man kommer att leva upp till Vårdförbundets krav. Kontaktuppgifter till landstingspolitikerna.

Förslagsvis kontaktar du politiker i Personalutskottet, Ägarutskottet och Hälso- och sjukvårdsnämnden, då dessa torde vara särskilt ansvariga för vår situation.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön påverkar hur vi mår, både när vi arbetar och efter arbetstid. Vårdförbundet vill att du ska ha ett hållbart yrkesliv med villkor som gör att du kan orka jobba heltid under ett helt arbetsliv. Men också att du ges möjlighet att utvecklas, påverka din arbetssituation samt kombinera jobb och privatliv.