Vem ska bestämma på lönemarknaden?

TCO Stockholms län inbjuder fackligt förtroendevalda till miniseminarium.

Tid & Plats

Onsdag 6 december kl. 15.00 – 17.00
Visionssalen, Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm (T-bana Hötorget)

Vilka?

Seminariet riktar sig till alla förtroendevalda i TCOs förbund i Stockholm.

Anmälan

Förhandsanmälan senast 4 december till stockholm@tco.se. Kaffe serveras från kl. 14.30.

Frågor 

Kontakta Swante Holm på 0703-579 445

Föreläsare

Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg föreläser utifrån deras nya bok ”Vem ska bestämma på lönemarknaden – industriavtalets lönenorm utmanas”. Industrins fack och arbetsgivare har dominerat den svenska lönebildningen sedan Industriavtalets tillkomst 1997. Det är deras löneavtal som stått som norm för alla andras ansträngningar.

Och resultatet av den rådande ordningen imponerar, trots återkommande kritik. Reallöneökningarna de senaste 20 åren söker sin motsvarighet i 1960-talets rekordår och saknar motstycke i andra utvecklade ekonomier under samma tid. Sysselsättningen är rekordhög och industrins konkurrensförmåga vass.

Men all framgång har som bekant också en baksida. Den rådande ordningen hotas eller utmanas nu både inifrån och utifrån, skriver Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg i Vem ska bestämma på lönemarknaden?

Inifrån handlar det om förväntningar från medlemmar som kan bli allt svårare att leva upp till. Ökade reallöner tas numera för givet.

Utifrån handlar det om andra förbunds eller branschers ambition att öka sitt inflytande över det som utgör märket för löneökningarna.

Att dessutom nära 900 000 tjänstemän undviker industrins norm genom sifferlösa avtal är också ett växande hot mot den stabilitet som råder.

Journalisterna Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg har bevakat arbetsmarknaden under lång tid och har tidigare skrivit boken ”Ledartröja eller tvångströja - den svenska lönebildningens ansikten eller berättelsen om hur vi hamnade där”.