Vårdförbundet jobbar för akademisk specialisttjänstgöring

Att Stockholms läns landsting nu ansökt om att få överta specialistutbildningen för sjuksköterskor anser Vårdförbundet är helt fel väg att gå. Vi anser att ansvaret för specialistexamen för sjuksköterskor måste ligga på högskolor och universitet för att säkra den akademiska nivån på utbildningen.

I dag råder det stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor både här i Stockholm och i resten av landet. För att fler ska lockas att specialistutbilda sig krävs bra villkor både under studietiden och därefter. Vårdförbundet jobbar därför för att Akademisk specialisttjänstgöring, AST, ska införas av arbetsgivare i hela landet.

När Stockholms läns landsting med Peter Carpelan (M) i spetsen vill att regeringen ger dem rätt att själva sköta sjuksköterskornas specialistutbildningar, blir vi djupt oroade. Dels för att förslaget innebär att ”specialisterna” inte får den akademiska kvalitetsstämpel som gör att utbildningen blir allmänt gångbar. Dels för att villkoren för dig som går de tänkta utbildningarna inte är tillräckligt bra.

I samtal med både Peter Carpelan och tjänstemän inom SLL har Vårdförbundet avdelning Stockholm framfört kritiken mot detta förslag och beskrivit fördelar med Vårdförbundets förslag på AST.  Vid möten med landstingspolitiker i andra partier har även frågan diskuterats.

Detta är AST

Akademisk specialisttjänstgöring innebär att:

  • Arbetsgivaren inrättar utbildningstjänster som du som sjuksköterska kan söka.
  • Specialistutbildningen sker på högskolan/universitetet.
  • Under studietiden får du full lön och villkor enligt kollektivavtalet på arbetsplatsen.
  • Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen sker också på arbetsplatsen. Något som ger bra möjligheter att under utbildningen tillämpa det du lär dig i teorin direkt i verksamheten.
  • Efter utbildningen erbjuds du en tjänst som specialistsjuksköterska.
  • Naturligtvis bör en rejäl löneförhöjning komma med.

Flera arbetsgivare i landet delar vår uppfattning, att det här är en bra modell, och erbjuder idag AST för sjuksköterskor. Ännu fler är intresserade av att införa AST. Läs mer om AST

Samtal om AST i Stockholms stad och ett flertal andra kommuner i länet

I Stockholm är intresset för AST än så länge sparsamt. Stockholms stad har infört utbildningsanställningar som liknar AST, men har i nuläget valt att inte teckna kollektivavtal om AST med oss. Vi har en del intressanta samtal om AST med flera kommuner i länet och hoppas att de ska införa AST inom kort.

Därför ska specialistutbildning ges av högskola/universitet

En mycket viktig del i Vårdförbundets modell är att utbildningarna ges av högskola/universitet. Något som är viktigt både för utvecklingen av vården på nationell nivå och dina möjligheter som sjuksköterska att utvecklas i ditt yrke och göra karriär.

Med en specialistutbildning på akademisk nivå får du bland annat ett vetenskapligt förhållningssätt, gedigen kunskap för att möta behoven inom specialiteten samt behörighet till forskarutbildning. Du bidrar samtidigt till viktig utveckling och kunskapspåfyllnad inom din specialitet.

Att utbildningen ges vid högskola/universitet innebär också en viktig kvalitetssäkring för att du har den kompetens som krävs för specialiteten. Något som bland annat innebär att din specialistutbildning är gångbar hos alla arbetsgivare och inte bara hos den arbetsgivare som ordnat din utbildning.

Utvecklingen inom omvårdnadsämnet har ökat kraftigt under de senaste 30 åren. Idag finns över 1000 disputerade sjuksköterskor och ett 60-tal professorer. En utveckling som på många sätt revolutionerat vården och som spelar stor roll för vårdens kvalitet och möjligheten till hälsa för de personer som får vård. Det är en viktig utveckling som behöver fortsätta.

AST även för fler yrkesgrupper

Vårdförbundet arbetar också för att Akademisk specialisttjänstgöring, AST ska gälla för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det arbetet handlar just nu om att verka för att specialistutbildningar ska inrättas på högskolor och universitet för yrkesgrupperna.