Välkommen till en heldag för dig som är förtroendevald på arbetsplats om Lön

Vi vill bjuda in dig som är förtroendevald till en heldag om Lön – vårt partsgemensamma lönearbete i samband med kommande lönerevision måndag den 5 februari kl. 9-16.

Dagen syftar till att ge dig som förtroendevald en fördjupad kunskap kring lön, löneprocessen och din roll som förtroendevald på arbetsplatsen i den årliga löneöversynen.

På avdelning Stockholms heldagar för förtroendevalda på arbetsplats möts förtroendevalda med facklig tid, förtroendevalda på arbetsplats tillika skyddsombud på arbetsplats och avdelningsstyrelsen för en dag med utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksskapande i fokus.

Prata med din chef och sök ledigt med bibehållen lön inom ramen för lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och arbetsmiljölagen.

Vi ser fram emot att just du kommer och deltar!

Styrelsen avdelning Stockholm

Tema

Lön – vårt partsgemensamma lönearbete i samband med kommande lönerevision.

Tid och lokal

Den 5 februari kl. 09.00-16.00 (inkl. lunch) Skandiasalen på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Hus Q 1, plan 01.

Anmälan

Anmäl dig senast den 31 januari. Kom ihåg att anmäla ev. matallergi. Observera att vi har allergiker i vår grupp. Låt bli parfymen, tack!