Utmattningssyndrom och ME/CFS - vad är skillnaden?

Detta seminarium kommer att belysa två svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget ibland kroniskt förlopp. Det är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården att ha kunskaper om dessa tillstånd.

Seminariet kommer att belysa det aktuella kunskapsläget rörande orsaker, diagnostik, behandling och rehabilitering. 

Seminariet arrangeras av Läkartidningen.
Läs mer om program och anmälan!