Tack för alla möten och samtal under vecka 47

En förtroendevald talar med en ambulanssjuksköterska som sitter i amublansbilen

Under härligt intensiva dagar har vi förtroendevalda haft en mängd tillfällen att möta dig som medlem.

Arbetsplatsbesök med möjligheter att diskutera igenom arbetsplatsens stora och små frågor. Mer flygande vandringar mellan arbetsplatser med ett hej i korridoren, en godis eller en medlemsgåva, där vi hunnit byta kontaktuppgifter, vid behov fått höra lite hur ni har det eller kunnat informera om något av intresse. På några ställen har vi hunnit ta en kopp kaffe ihop och prata lite mer, på andra ställen har arbetsbelastningen varit så stor att vi valt att lämna efter oss material och kontaktuppgifter i personalutrymmena för möjlighet till kontakt vid ett annat tillfälle.

Vi har också funnits tillgängliga i stora arbetsplatsers huvudentréer, där vi mött både medlemmar och potentiella medlemmar. Kanske har vi pimpat just dig med en pennficka, gjort dig synlig i höstmörkret med en reflex eller värvat dig som medlem? Även många patienter och anhöriga möter vi i entréerna, då har vi kunnat informera om Vårdförbundet och våra medlemmars viktiga roll i vården – opinionsbildning. Också i ambulanshallar har vi mött upp och pratat om angelägna frågor.

Vi har välkomnat flera nya medlemmar under veckan och även fått till val av förtroendevalda på flera arbetsplatser. Vecka 47 är till ända och som resultat har vi ett snäppet starkare Vårdförbundet. Tack för all glädje och all input under veckan! Vi fortsätter förstås att möta upp och göra arbetsplatsbesök, hör bara av dig om du vill att vi kommer till just dig eller om du har en idé om var och hur vi bör synas!

Hälsningar,
Hanna Rönnell
Förtroendevald och styrelseledamot