Sök specialistutbildning med full lön nu!

Du som är sjuksköterska har nu chansen att söka specialistutbildning med bibehållen lön. För dig som är intresserad, är det viktigt att känna till att du behöver söka till högskola/universitet senast 15 april.

Vårdförbundet har länge drivit frågan om akademisk specialisttjänstgöring, AST, där specialistutbildningen är en del av din anställning. Vi vill förbättra villkoren för dig som vill utbilda dig till specialistsjuksköterska.

I slutet av 2016 lyckades Vårdförbundet få fram ett centralt samsynsdokument med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta om utbildningsanställningar. Vårt påverkansarbete har också resulterat i att staten och SKL har prioriterat frågan gemensamt genom att avsätta 300 miljoner av professionsmiljarden för att stimulera utbildning till specialistsjuksköterska.

I Stockholm har vi tidigare mött hårt motstånd, men nu har vi äntligen nått en delframgång i frågan. Vårdförbundet har lyckats få Stockholms läns landsting att gå med på att sjuksköterskor som vill gå eller som idag går en specialistutbildning, kan få en utbildningsanställning med full lön. Därför vill vi nu att så många som möjligt tar första steget och söker till högskola/universitet innan den 15 april. Dels är det en möjlighet för dig att få din specialistutbildning inom ramen för din anställning, dels skapar det bra förutsättningar för oss att driva frågan vidare framöver. Om satsningen resulterar i fler specialistsjuksköterskor, så är chansen stor att mer pengar tillsätts i framtiden.

Landstinget beskriver i dagsläget att de vill sätta ett villkor för utbildningsanställningen: att du förbinder dig att vara kvar två år inom Stockholms läns landsting. Det tycker Vårdförbundet är oacceptabelt och vi fortsätter diskussionerna med arbetsgivaren om den frågan.

Hur söker jag?

  • Ta omgående kontakt med din chef och berätta att du är intresserad av en utbildningsanställning.
  • Sök till specialistutbildningen vid högskola/universitet, sista ansökningsdatum är 15 april.
  • Säkerställ att du eller din chef omgående tar kontakt med er HR-avdelning. Det är upp till din HR-avdelning att föra dialogen vidare.

Jag arbetar inte inom landstinget, men vill få en utbildningsanställning

  • Enda möjligheten för dig att få ta del av denna satsning är att söka anställning inom Stockolms läns landsting. Förslagsvis kan du ta kontakt med cherfer på arbetsplatser som bedriver den specialistvård du är intresserad av, för att undersöka möjligheterna till denna typ av utbildningsanställning.


Har du fler frågor om Vårdförbundets arbete kring AST, kontakta Gunilla George, vice ordförande på avdelning Stockholm.

Information om Akademisk specialisttjänstgöring

Vårdförbundet har tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST, där specialistutbildningen är en del av av din anställning.