Poängmodellen fortsätter att gälla för dig som har den idag.

Efter många och långa diskussioner är vi överens om att individen själv väljer när inkopplingen sker till det nya arbetstidsavtalet. Avtalets skrivning om att arbetstidsmodellen i sig inte ska leda till negativa konsekvenser har nu resulterat i att individen får själv besluta om när övergången sker.

- Är glad att en överenskommelse nu är klar. Gunilla George, ordförande avdelning Stockholm. Läs mer