Nytt arbetstidsavtal för dig som jobbar inom dygnet runt (24/7) verksamhet i Stockholms läns landsting

Sedan Vårdförbundets kongress 2014 har Vårdförbundet drivit frågan om arbetstid. Vi är därför särskilt nöjda med att ha tecknat ett avtal som ger möjlighet till vila och återhämtning.

Under våren 2017 har Vårdförbundet avdelning Stockholm suttit i intensiva förhandlingar med Stockholms läns landsting (SLL) angående ett nytt arbetstidsavtal. Förhandlingarna har sitt ursprung i avtalet som tecknades mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vårdförbundet i november 2016.

Vi är nöjda med resultatet av förhandlingarna. Vi har förbättrat det utfall som redan var uppnått i förhandlingarna med SKL. Arbetstidsförkortningen kommer att träda i kraft tidigare, alltså före den 1 april 2018.

I Stockholms läns landsting finns det idag många olika av arbetstidsavtal t. ex. poängavtal, tabellmodell m. fl. som reglerar arbetstider, som i och med det nya centrala avtalet behövde förhandlas om. Införande av det nya lokala avtalet kommer att ske på två sätt.

För dig som finns i en verksamhet utan lokalt arbetstidsavtal finns det möjlighet till införande av det nya avtalet tidigast den 1 september 2017.

För dig som idag har ett lokalt kollektivavtal kommer en översyn (inkoppling) ske. Det innebär att löneläge, bemanningssituation samt arbetsmiljö ses över innan införandet.

I korthet omfattar avtalet följande:

Kvarstannade bonus  

Du som finns inom en så kallad 24/7 verksamhet inom SLL:s bolag eller förvaltningar får genom att stanna i din anställning ett helt år 40 timmar i bonus.

Arbetstidsförkortning

Genom att arbeta på de arbetstidsmått som finns i det nya centrala avtalet, HÖK 16, tjänar man fortlöpande in tid till en tidbank.  Vid förtätad helgtjänstgöring (=varannan helg) samt tjänstgöring på natten ökar möjligheten till arbetstidsförkortning.

Av den intjänade tiden ska 40 % kompenseras med ledig tid, alltså en arbetstidsförkortning. Resterande 60 % kan arbetstagaren välja att ta ut i form av tid eller lön eller pensionspremie.

Ledig tid ska kunna förläggas i nästkommande schemaperiod efter intjänande om man önskar det.

Avtalet tydliggör även arbetsgivarens ansvar för arbetstidens förläggning.

Under avtalsperioden kommer en utvärdering ske partsgemensamt.

Håll utkik efter information som vart efter kommer ske på ett Centra i din närhet efter sommarsemestrarna!

Vårdförbundet
Avdelning Stockholm