Nyfiken på Cecilia Asp-Paulrud?

Cecilia Asp-Paulrud valdes som ny styrelseledamot i avdelning Stockholm på extra årsmötet. Här följer en kort presentation av henne.

Cecilia heter jag, snart 37 år. Bor i hus strax utanför Södertälje tillsammans med man och två barn.

Juni 2005 tog jag sjuksköterskeexamen. Sedan dess har jag jobbat på Huddinge sjukhus, geriatriken i 3 år, på kirurg-, urolog- och ortopedkliniken på Södertälje sjukhus i 6 år och 2 år på SOS Alarm. Sedan hösten 2016 jobbar jag på Södertälje kommun i HS enheten, där jag jobbar gentemot LSS-boenden med dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation.

Mitt första fackliga uppdrag som sjuksköterska fick jag som lokalt förtroendevald på Huddinge sjukhus hösten 2005 och har sedan dess haft lokala förtroendeuppdrag på mina arbetsplatser.

Under de sista åren på Södertälje sjukhus hade jag facklig tid på 20 % för att jobba fackligt för alla medlemmar på sjukhuset. Nu sitter jag även i samverkan på Social- och omsorgskontoret på Södertälje kommun.

Som ny ledamot i avdelningsstyrelsen hoppas jag kunna bidra med nya tankar och idéer. Jag tror på rak och ärlig kommunikation. Jag vill kämpa för att lyfta och synliggöra oss sjuksköterskor som arbetar inom kommunen, då vi ofta är en sjuksköterskegrupp som glöms bort.

Cecilia Asp-Paulrud
Leg. sjuksköterska, Hälso- och sjukvårdsenheten Södertälje kommun