Lön och rekrytering - Välkommen till en heldag den 6 mars

Vi vill bjuda in dig som är förtroendevald till en heldag onsdag den 6 mars kl. 9-16 om lön och rekrytering.

På avdelning Stockholms heldagar för förtroendevalda på arbetsplats möts förtroendevalda med facklig tid, förtroendevalda på arbetsplats tillika skyddsombud på arbetsplats och avdelningsstyrelsen för en dag med utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksskapande i fokus.

Prata med din chef och sök ledigt med bibehållen lön inom ramen för lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och arbetsmiljölagen.

Vi ser fram emot att just du kommer och deltar!

Styrelsen avdelning Stockholm

Tema

Lön och rekrytering

  • Vad säger avtalen som gäller?
  • Aktuellt på avtalsfronten!
  • Allt som är däremellan!

För att medlem ska vara välinformerad och förberedd på det som handlar om lön och koppling till arbetsplatsens utveckling krävs att du som förtroendevald har rätt kunskap och är uppdaterad.

Vi ger dig möjlighet att bli det. Kom till heldagen för förtroendevald där vi bereder frågan.

Tid och lokal

Den 6 mars kl. 09.00-16.00 (inkl. lunch) på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Birkeaulan F51-52.

Anmälan

Anmäl dig senast den 6 mars. Kom ihåg att anmäla ev. matallergi. Observera att vi har nötallergiker i vår grupp!