Internationella biomedicinska analytiker dagen 15 april

Sju biomedicinska anlytiker som äter lunch

Den 15 april firade vi internationella yrkesdagen för biomedicinsk analytiker med luncher på fyra olika ställen.

Vi mötte många medlemmar som lyfte olika diskussionsämnen knyta till sin arbetsmiljö. Medlemmarna diskuterade bland annat arbetsbelastning och den underbemanning man har på sina arbetsplatser samt vakanser som är svåra att täcka. Andra frågor som lyftes var kompetensförsörjningen och löneavtalet.

Det har varit trevliga och givande lunchmöten med många breda diskussioner. Tack för alla möten och samtal.