Grattis Lotten Elgholm, du är utnämnd till en fantastisk sjuksköterskekollega!

För ett tag sen efterfrågade vi din hjälp, vi ville att du skulle nominera en fantastisk kollega inför internationella sjuksköterskedagen. Vi efterfrågade nomineringar på personer som bidrar till yrkesutvecklingen på ett engagerat och inspirerande sätt, samt bidrar till att skapa god stämning och kamratskap på arbetsplatsen.

Vi fick in många fina nomineringar, så ta åt er alla ni fantastiska kollegor där ute som varje dag arbetar hårt och sprider god stämning och kamratskap.

Vem fick ta emot utnämningen?

I år blev Lotten Elgholm som arbetar på avdelning 56 på Södersjukhuset utnämnd till en fantastisk sjuksköterskekollega. Stort grattis till dig Lotten! Motiveringen som kom in från hennes chef Birgitta Sandholm löd så här: Hon ser alla sina kollegor, finns alltid där som stöd. Delar med sig av sin erfarenhet och får kollegorna att engagera sig i förbättringsområden. Hon är drivande i införande av personcentrerad vård och patientsäkerhetsarbetet "Gröna korset".

Ta del av Lottens reaktion på utnämningen

Jag är tacksam över allt stöd som min chef men även medarbetare ger mig. Utan er positiva inställning och tro på mig, skulle jag aldrig kunna driva igenom olika förbättringsarbeten. Jag blir stolt när jag tänker på hur långt vi tillsammans kommit i arbetet mot en personcentrerad vård på vår avdelning. Att vi idag strävar efter att all dokumentation ska ske med patienten och att omvårdnadsproblemen beskrivs utifrån patientens upplevelse/behov och inte inne på en stängd sjuksköterskeexpedition där patienten inte är närvarande. Att våra fantastiska undersköterskor använder bärbara datorer och på ett smidigt och strukturerat sätt kommer ut tidigt till patienten för att börja sitt dagliga arbeta, där patientens behov och resurser ligger till grund för kommande arbetsdag. Bedside rapportering har även blivit ett dagligt arbetssätt hos oss, som inte bara ger patienten större delaktighet utan även en tydligare överlämning mellan personalen och som på sikt kan ge tid för fördjupningsarbeten, friskvård och verksamhetsutveckling. Idag finns det alltid personal ute hos patienten, vilket jag ser som otroligt viktigt för att kunna arbeta personcentrerat. Att nu även fått starta upp gröna korset på vår avdelning har varit ett lärorikt tillfälle att tillsammans i grupp sträva och reflektera över hur vi kan göra vården säkrare för våra patienter och minska vårdskador. Det ger oss även tid för reflektion och att fånga upp det som varit bra under dagen. Att komma till jobbet och möta alla er underbara kollegor och patienter gör mig glad. Den positiva inställningen, arbetsandan och gemenskapen som ni alla bidrar med gör att jag finner min arbetsplats oroligt givande. Så självklart vill jag dela mitt pris med er!

Tack avdelning 56 på södersjukhuset för ert tålamod och engagemang.

Hälsningar,

Lotten Elgholm
Sjuksköterska på avdelning 56 på Södersjukhuset