Glastaket på max 30000:- är borttaget. En delseger värd att fira!

Efter många och långa diskussioner med både politiker och tjänstemän inom Stockholms läns landsting (SLL) har arbetsgivaren reviderat sina direktiv för medel vid specialistsjuksköterskeutbildning (reguljär- och uppdragsutbildning).

Taket på max 30 000 kr är borttaget för personer som i sin landstingsanställning tjänar mer än 30 000 kr per månad. Enligt direktivet beskrivs att det gäller för specialistsjuksköterskor inom Hälso- och sjukvård inriktning barn/neonatologi men behovet av specialistsjuksköterskor är långt större än så. Vi ser detta som början på ett strategiskt handlande. Det är en stor framgång och med glädje vi konstaterar att arbetsgivaren har gått oss tillmötes i denna del.

Vårdförbundet kommer att fortsätta dialogen om samsyn i denna för oss så viktiga fråga om betald utbildning. Nästa träff sker den 14 mars. Viktigt nu är att ni söker utbildningar då sista ansökan är 15 april.

 

Jane Stegring
Vice ordförande avdelning Stockholm