Fokus på arbetsmiljö den 4 december för dig som är förtroendevald på arbetsplats

Vi vill bjuda in dig som är förtroendevald till en halvdag tisdag den 4 december kl. 13-16.

På avdelning Stockholms dagar för förtroendevalda på arbetsplats möts förtroendevalda med facklig tid, förtroendevalda på arbetsplats tillika skyddsombud på arbetsplats och avdelningsstyrelsen för utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksskapande i fokus.
Prata med din chef och sök ledigt med bibehållen lön inom ramen för lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och arbetsmiljölagen.
Vi ser fram emot att just du kommer och deltar!
Styrelsen avdelning Stockholm

Tema

Vi kommer gå igenom systematiskt arbetsmiljöarbete samt föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö. Fokus kommer ligga på hur vi kan arbeta med dessa verktyg för att påverka vår arbetsmiljö i positiv riktning.

Tid och lokal

Den 4 december kl. 13.00-16.00 Mötesplatsen, Nationella kansliet, Adolf Fredriks Kyrkogata 11.

Anmälan

Anmäl dig senast den 27 november. Observera att vi har nötallergiker i vår grupp!