En varm och rolig resa i humorns tecken

Bild på tre glada medlemmar innan föreläsningen startar.

Vårfesten den 13 april lockade över 320 stycken glada och nyfikna medlemmar.

De medlemmar som deltog fick mingla, äta och lyssna på en fantastisk föreläsning av Inger Hansson. Föreläsningen var en varm och rolig resa i humorns tecken som beskrev olika ämnen såsom kummunikation, självkänsla och att våga mer i livet.

Tack till alla som deltog och gjorde denna kväll till ett minne.

Gunilla George
Vice ordförande