En dag för chefer och ledare i Stockholm på Nationella enheten

Den 16 februari samlades 38 chefer och ledare från avdelningarna Gotland, Stockholm, Södermanland och Uppsala för en heldag.

Först ut var Richard Rejsjö, socionom, KBT-terapeut och diakon som höll i ett inspirerande seminarium om hur du som chef och ledare kan driva din egen utveckling och styra din karriär och ditt arbetsliv mot den framtid du önskar.

Han lyfte bland annat fram hälsoperspektivet som en viktig del i arbetet med att åstadkomma det som är högprioriterat i ens liv. För att ta sig dit är det viktigt att ta reda på vad som motiverar en, att sätta upp mätbara, realistiska, angelägna och tidsbestämda mål och att hitta drivkrafter för att utvecklas. Deltagarna var nöjda, de fick med sig tankeväckande frågor och bra verktyg i sitt fortsatta ledarskap.

Efter lunch tog Marianne Hiller, en av Vårdförbundets tre chefsspecialister, över för att informera om Vårdförbundets nya chefsorganisation och vad vi som förbund kan erbjuda våra chefer och ledare. Hon berättade om Vårdförbundets Ledarprogram ”Att vara chef i framtidens vård – med sikte mot ett personcentrerat paradigm” där den andra kursomgången just nu pågår och snart avslutas. Ledarprogrammet har väckt ett stort intresse hos våra medlemmar som är chefer och ledare, för den som är intresserad kommer en ny omgång att starta till hösten. Marianne berättade också mer om chefsspecialisternas uppdrag och att de gärna vill komma ut i verksamheterna för att möta chefer och ledare i deras vardag.

Till sist blev det coaching på agendan. Två av Vårdförbundets chefsspecialister, Marianne Hiller och Ellen Salén Wettergren är certifierade coacher och erbjuder därför chef- och ledarmedlemmar coaching, att sätta mål och få hjälp med att nå dem på ett strukturerat och medvetet sätt. Dagen avslutades med att deltagarna fick göra en egen övning med Marianne Hiller som coach.

Elisabeth Lindgren
Avdelning Stockholm

Kommentarer från deltagare:

Vad tar du med dig från dagen?

- Blir motiverad att se min egen roll på ett annat sätt. Lära mig att se hur jag uppfattas och att det är bra med stöd i rollen från andra. Bra att få haft tid att samspråka med flera i samma roll. (Therese Pettersson, verksamhetschef Dialys Diaverum, Visby, Gotland)

- Inspiration kring drivkraft och motivation, både för mig och mina medarbetare. Mer kunskap om vad Vårdförbundet kan göra för mig som chefsmedlem, t. ex. coaching. (Christine Vojnovic, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsenheten, Salems kommun)  

Idag har du haft chansen att nätverka med chefer från andra delar av Sverige, är det värdefullt för dig?

- Ja, alltid bra att träffa andra, nya kollegor från andra verksamheter och övriga landet. (Rabi Salim, avdelningschef, Bild och funktionsmedicinskt centrum Akademiska Sjukhuset, Uppsala)

- Ja absolut, jag har träffat andra kollegor i samma roll, att leda och organisera elevhälsa, och knutit kontakter med chefer. (Susanna Lind, verksamhetschef, Centrala elevhälsan, Eskilstuna kommun)