Du som är barnmorska och förtroendevald får svar på viktiga frågor!

Vårdförbundet avdelning Stockholm bjuder in dig som är barnmorska och förtroendevald på arbetsplats.

  • Få mer kunskap om Vårdförbundets kollektivavtal, avtalsområde och om den svenska modellen.
  • Hur kan vi praktiskt arbeta med arbetsmiljön i barnmorskans vardag? Kan vi använda oss mer av Arbetsmiljöverkets författningar om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö? Du får med dig konkreta tips och idéer!

Dagen leds av Dorieth Sone Zidaric och Emma Jonsson,
förtroendevalda barnmorskor och styrelseledamöter i avdelning Stockholm. En förbundsombudsman kommer att medverka under dagen.

Prata med din chef och sök ledigt med bibehållen lön inom ramen för lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och arbetsmiljölagen.

När och var

Den 10 oktober kl. 9.00 – 16.00 (inkl. lunch) på Vårdförbundets nationella kansli, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, lokal Mötesplatsen.

Anmälan

Anmäl dig senast den 6 oktober! Ange ev. matallergier!