Den 9 mars var det fokus på lön och löneutveckling

Skolsköterskor som står på längst i föreläsningssalen och talar om lön.

Ett 50-tal medlemmar gjorde den 9 mars en dagsresa till Åland för att lära mer om lön och diskutera hur vi kan påverka vår löneutveckling. Alla yrkesgrupper var representerade och kontakter knöts mellan kollegor från olika arbetsplatser.

Alla yrken har erfarna specialister inom olika områden där det saknas specialistutbildning och bland specialisterna på båten fanns därför förstås inte bara specialistutbildade sjuksköterskor.
På eftermiddagen diskuterade medlemmarna i yrkesgrupper och efter inriktning vad som motiverar en bättre lönesättning och löneutveckling för dem. Redovisning skedde sedan gruppvis. Engagemanget och enigheten var stor. Vi är mycket viktigare för vården än vad som syns i vår löneutveckling.

Vi var tre förtroendevalda som höll i dagen: Ingrid Allerstam, Martin Höjman och Kerstin Felldin.

Exempel på vad som sades vid redovisningarna:

”60 % av patientdiagnoserna ställs utifrån provsvar, som analyserats av oss”
Biomedicinska analytiker

”55 min av en timme är inte läkarna hos patienten. Då är vi ansvariga.” Grundutbildade sjuksköterskor

”Om inte barnen vaccinerades i skolan blev det inte av”
Skolsköterskor

”Välfärden står på spel utan barnmorskor.”
Barnmorskor (världens äldsta yrke)

”Vi har blicken!”
Psykiatrisjuksköterskor

”Vi finns där i alla situationer. Vi använder och skyddar mot strålning”
Röntgensjuksköterskor

”Med fler geriatriksjuksköterskor skickas färre äldre till akutmottagningarna”
Geriatriksjuksköterskor