Biomedicinska analytiker – en livsviktig länk i vårdkedjan

Biomedicinsk analytiker hållande i blodprover.

Landstinget måste ta sitt ansvar. Vi önskar välkomna dig till en manifestation för professionen biomedicinska analytiker.

Platsen är i Stockholm. Vi träffas torsdagen den 14 april kl. 16.00 utanför landstingshuset på Hantverkargatan 45. Detta för att synliggöra vår profession.  

Nu vill vi få till en förändring. Kom gärna och prata med oss som arbetar ute i de olika verksamheterna, kanske just du kan svara på någon fråga i vårt brev.

Information

Svara gärna på frågorna i vårt brev!