Gemensamt kan vi skapa förändring!

Nu har det gått mer än en vecka sedan jag fick förtroendet att som ordförande leda avdelning Stockholm tillsammans med en ny styrelse. Ett stort tack för förtroendet!

Jag ser fram emot att tillsmannas med hela den nyvalda styrelsen och med stöd av er medlemmar driva våra frågor.  Våra professioner ska kunna ha ett arbetsliv som är hållbart med goda villkor, rätt lön, hälsosamma arbetstider och möjlighet till professionsutveckling

Gemensamt kan vi skapa förändring.

Gunilla George
Ordförande avdelning Stockholm