Årsrapport 2016 för avdelning Stockholm

Året har precis som många år innan präglats av den fortsatta bristen på våra fyra professioner. En brist som allt mer negativt påverkar vårdmiljön på våra arbetsplatser. Det tillkommer ständigt nya berättelser från kollegor, patienter och anhöriga där detta beskrivs.

Allt flera yrkesgrupper uttalar nu offentligt att bristen på till exempel sjuksköterskor är en stor del av grunden till de problem som dagligen uppstår i vården.

Det fackliga arbete inom avdelning Stockholm har präglats allt mer av den stora förändring som påbörjades i slutet av året, i och med inflyttningen på Nya Karolinska. Flytten innebär att förutsättningarna för de flesta medarbetarna inom Stockholms läns landsting (SLL) förändras. Vård ska flyttas från ett sjukhus till en annat eller ut till primärvården. Konsekvensen blir att många berörs. Medarbetare kommer kanske få byta arbetsplats eller arbetsgivare, men också få helt nya och andra uppdrag än de tidigare haft. Det är en stor omställning som ofta upplevs som jobbig och besvärlig, men som också kan innebära rejäla chanser för våra fyra professioner att hitta andra arbetssätt och nya utvecklingsmöjligheter.

Stockholms läns landsting har i samband med denna stora förändring jobbat allt mer aktivt med att se sig som en enhetlig koncern. Ett arbete som påverkar hur vi som förbund än mer strategiskt behöver jobba med frågor som lön, arbetstid och möjligheten till akademisk specialistutbildning.

Sedan mitten av mars är Gunilla George ställföreträdande ordförande, då ordinarie ordförande Eva Nowak blivit långtidssjukskriven.

Läs mer